Faalangstreductie
Sommige leerlingen zijn faalangstig. Hierdoor kunnen zij moeite hebben om naar vermogen te presteren. Dit kan tot uiting komen bij het maken van proefwerken, bij het houden van presentaties, maar bijvoorbeeld ook in de omgang met medeleerlingen of docenten.Naar aanleiding van ingevulde vragenlijsten voeren de faalangstreductietrainers gesprekken met leerlingen uit klas 1. Als deze leerlingen last hebben van faalangst, kunnen zij deelnemen aan een cursus Beter Omgaan met Faalangst. Tijdens deze bijeenkomsten leren ze manieren om meer controle over hun faalangst te krijgen. Leerlingen met faalangst uit andere leerjaren kunnen ook geholpen worden door de trainers, die zich op hun terrein gespecialiseerd hebben.


Postadres
Postbus 506
4900 AM Oosterhout N-Br

Bezoekadres
Slotlaan 40
4902 AE Oosterhout N-Br

E-m@il
info@frenckencollege.nl
ontwerp en realisatie SchoolMaster BV