Counsellor
Het Mgr. Frencken College heeft ruim 1500 leerlingen. Het is dus niet verbazingwekkend dat er daaronder een aantal is dat problemen heeft. Vaak zijn die door geduldig luisteren, een gesprek en wat extra aandacht van de klassenleraar wel op te lossen. Toch zijn er helaas ieder jaar kinderen die echt flink met zichzelf of hun naaste omgeving overhoop liggen. Zulke leerlingen komen dan, soms uit eigen beweging maar meestal op advies van hun klassenleraar of de leerjaarcoördinator van hun afdeling, terecht bij onze counsellor.

Hij zal in strikte vertrouwelijkheid een praatpaal en vraagbaak proberen te zijn voor de leerlingen die zijn hulp inroepen. Vaak gaat het daarbij om psychosociale problemen. De counsellor is een docent die extra is geschoold in het omgaan met dit soort moeilijke zaken. Hij heeft daarin dus duidelijk een grotere deskundigheid dan andere docenten. Anderzijds is hij natuurlijk geen specialist op de vele verschillende gebieden waarop zich problemen kunnen voordoen.

Als specialistische hulp van buiten de school nodig is, zal de counsellor daarom contact leggen met een professionele hulpverleningsinstantie. Hij zal dit echter nooit doen zonder de voorafgaande toestemming van de betrokken leerling, want diens belang staat bij hem altijd voorop. En in principe zal hij natuurlijk, na overleg met de leerling, de ouders hierover inlichten. Het is daarnaast ook mogelijk dat een leerling vastloopt in zijn of haar studie. Ook hier kan weer een beroep gedaan worden op de counsellor.

De counsellors op onze school zijn:

mw. A.M.A. Botermans-Pelkmans

Postadres
Postbus 506
4900 AM Oosterhout N-Br

Bezoekadres
Slotlaan 40
4902 AE Oosterhout N-Br

E-m@il
info@frenckencollege.nl
ontwerp en realisatie SchoolMaster BV