Veelgestelde vragen over COVID-19

Veel gestelde vragen over COVID-19

Mijn kind heeft klachten

Wat zijn de algemene regels voor kinderen in het voortgezet onderwijs?  

 • Heeft het kind verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of keelpijn), koorts, benauwdheid en/of (meer dan incidenteel) hoesten? Laat het kind testen en laat het thuisblijven tot de uitslag van de test bekend is.  Als u uw kind wilt laten testen, belt u met 0800-1202 of, als de leerling een Digi-d heeft, kan dit online via coronatest.nl.
  Volg de adviezen van de GGD voor thuisblijven in afwachting van de uitslag.

 • Voor advies kunt u dagelijks tussen 8:00 en 20:00 uur bellen met de GGD op telefoonnummer 085-0659906. 

 • Ouder(s)/verzorger(s) geven ziekmeldingen zelf door via onze website.

Met klem vragen wij ouder(s)/verzorger(s) om bij de omschrijving te vermelden wat de reden van ziekmelding is. Dit is niet verplicht maar het kan school wel inzicht geven in de aard van de klachten en daarmee kan de school inspelen op ontwikkelingen bij soortgelijke klachten in een klas. 

Twijfels? 

Op basis van de richtlijnen van het RIVM is een beslisboom ontwikkeld voor ouders van kinderen vanaf circa 12 jaar in het voortgezet onderwijs, studenten in het mbo en hoger onderwijs, werkende jongeren en volwassenen, die mogelijk coronaklachten hebben. Ouders kunnen dit schema gebruiken om te bepalen of een kind met corona-gerelateerde klachten wel of niet naar school kan komen. Volwassenen kunnen beoordelen of je wel of niet naar het werk mag. De beslisboom wordt regelmatig aangepast naar aanleiding van nieuwe/vernieuwde regelgeving. Deze beslisboom is gemaakt door BOinK in samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM.

Iemand in ons huishouden heeft klachten en heeft zich laten testen. Wat nu?

 • De huisgenoot met klachten blijft thuis

 • Heeft een huisgenoot naast milde coronaklachten ook koorts of last van benauwdheid? Dan blijft iedereen thuis tot de testuitslag er is, ook de kinderen.

Mijn kind en/of iemand met klachten in ons huishouden is negatief getest. Wat nu?

 • Uw kind mag direct naar school.

Positief getest

Iemand in huis heeft corona. Wat nu?

 • U hoort van de GGD wat u moet doen

 • Degene met corona gaat in thuisisolatie (dat betekent op een eigen kamer blijven en afstand houden van huisgenoten). Lees de brief met leefregels voor positief geteste coronapatiënten op de website van het RIVM.

 • De rest van het gezin gaat in quarantaine en laat zich meteen testen. Ook als zij geen klachten hebben. De quarantaine duurt 10 dagen. Dat is gerekend vanaf het moment dat zij voor het laatst een tijd dicht in de buurt zijn geweest van degene met corona. Ze kunnen zich na 5 dagen opnieuw laten testen. Als deze test negatief is en ze hebben geen klachten gekregen, mogen ze uit quarantaine. 

 • Wie klachten krijgt laat zich testen. Ook de kinderen kunnen dan getest worden.

Mijn kind is positief getest. Wat nu?

 • Meld een positieve testuitslag altijd via de Covid-19 melding onder het tabblad ouder/ziekte, verzuim en verlof op onze website. Kies optie 4 voor een positieve zelftest uitslag en optie 5 voor een positieve testuitslag bij de GGD.

 • Wanneer uw kind een positieve Covid-19 zelftestuitslag heeft, gaat uw kind in quarantaine en maakt z.s.m. een afspraak bij de GGD. Bij een positieve Covid-19 uitslag via de GGD moet uw kind thuis in isolatie blijven, omdat hij of zij besmettelijk kan zijn voor anderen. Ook uw huisgenoten moeten thuisblijven, omdat zij misschien door uw kind besmet zijn geraakt. Zo voorkomen we met elkaar dat zij anderen besmetten. 
  Zie ook de leefregels van de GGD bij thuisquarantaine.

 • Bij een positieve testuitslag wordt uw kind geacht zijn of haar contacten te informeren met wie hij/zij in de besmettelijke periode nauw contact heeft gehad.

 • Nauwe contacten zijn personen die in de besmettelijke periode langer dan 15 minuten binnen 1,5 meter zijn geweest (of hoogrisicoblootstelling zoals hoesten, niezen, knuffelen en zoenen). 

 • De besmettelijke periode begint 2 dagen voor de start van de klachten. Wanneer uw kind geen klachten heeft wordt uitsluitend de dag van de test gezien als de besmettelijke periode (dus niet 2 dagen terug). 

 • Uw kind mag weer uit isolatie als hij of zij 24 uur geen klachten meer heeft die passen bij COVID-19 én het minimaal 7 dagen is na het begin van uw klachten. Heeft u een verminderde weerstand? Dan mag u pas uit isolatie als u 24 uur geen klachten meer heeft die passen bij COVID-19 én het minimaal 14 dagen is na het begin van uw klachten. Heeft u meer dan 2 weken klachten? Overleg dan met de GGD wanneer u uit isolatie mag.

 • Bent u zonder dat u klachten heeft positief getest? En krijgt u ook geen klachten? Dan mag u uit isolatie 5 dagen na de testafname. Bespreek dit ook altijd met de GGD.

In de klas van mijn kind is iemand positief getest. Wat nu? 

 • Na een positieve testuitslag bij de GGD wordt door de GGD een bron- en contactonderzoek uitgevoerd onder alle mensen waarmee de leerling tijdens de besmettelijke periode contact heeft gehad. Wordt u niet benaderd, dan kunt u ervan uitgaan dat de GGD hier geen aanleiding voor ziet. Wanneer uw kind door middel van een zelftest positief test, is de kans erg groot dat dit ook bevestigd wordt door de GGD. Wij vinden het daarom belangrijk dat alle nauwe contacten direct door de leerling worden geïnformeerd, zodat zij in afwachting van de testuitslag bij de GGD in quarantaine kunnen gaan. Hiermee hopen we een eventuele uitbraak te voorkomen.   

 • Voor de onderbouw geldt dat er extra risicogerichte zelftesten worden ingezet voor deze klas. De ouders uit de betreffende klas (onderbouw) worden hierover geïnformeerd per email. In de bovenbouw zetten wij alleen extra risicogerichte testen in bij meerdere besmettingen in een leerjaar.

 • Indien uw kind ondanks alle maatregelen toch nauw contact heeft gehad (langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand) met een medeleerling die positief is getest, dan is het dringende advies om contact op te nemen met de GGD voor een test. Dit kan via het telefoonnummer 0800-2035. Uw kind blijf in afwachting van de testuitslag in quarantaine.

 • Wij adviseren u om 10 dagen na de bekendmaking van een besmetting in de klas extra alert te zijn op gezondheidsklachten bij uw kind, die mogelijk zouden kunnen duiden op besmetting met het Covid-19: Verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), (licht) hoesten, plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping), kortademigheid/benauwdheid verhoging óf koorts boven de 38 graden. Krijgt uw kind een of meer van deze klachten, houdt het dan uit voorzorg thuis en laat uw kind testen.  

 • Als u uw kind wilt laten testen, belt u met 0800-1202 of, als de leerling een Digi-d heeft, kan dit online via coronatest.nl. Voor advies kunt u dagelijks tussen 8:00 en 20:00 uur bellen met de GGD op telefoonnummer 085-0659906. Wij adviseren u om dit zeker te doen als uw kind in de betreffende groep zit, waar eerder een besmetting is vastgesteld. Zo kunnen wij eventuele andere besmettingen op school snel in kaart brengen en verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk voorkomen. 

Hoe zit het met de zelftesten?

 • Zelftesten worden via de school aan uw kind meegegeven.
  Het dringende advies is om 2x keer per week thuis te testen. Bij voorkeur op de woensdag en de zondag.
  Download hier de flyer of bekijk de informatievideo over de zelftest in het voortgezet onderwijs.

 • Mijn kind heeft geen zelftest gekregen. Bij de receptie van de school kan in dat geval een zelftest worden opgehaald.

Overige vragen

Waarop zijn de maatregelen tegen verspreiding van Covid-19 op het Frencken College gebaseerd? 

 • Het Frencken College volgt voor de maatregelen de richtlijnen van het RIVM, de brancheorganisatie voor VO-scholen (de VO-Raad), en de lokale GGD.  

Waarom is het Frencken College geopend? 

 • Scholen moeten verplicht open en het Frencken College onderschrijft het belang dat leerlingen zoveel als mogelijk fysiek naar school komen. 

Hoe gaat het Frencken College om met leerlingen die met klachten naar school komen? 

 • Leerlingen die met verkoudheidsklachten bij ons op school komen, worden via de receptie naar huis gestuurd met het dringende advies zich te laten testen.

 • Bekend met hooikoorts? Deze leerlingen mogen naar school komen met het dringende verzoek minimaal 2x per week een zelftest te doen. Ook dienen zij een briefje bij zich dragen waarop staat dat het kind hooikoorts heeft. Op verzoek kan de leerling dit briefje aan de docent laten zien. Bij hooikoorts is het advies het kind zijn eigen hooikoorts medicatie in te laten nemen. Verminderen de klachten, dan is geen actie nodig. Verergeren de klachten of komen er klachten bij laat het kind testen.

Hoe zit het met de ventilatie in de school? 

 • Volgens de richtlijnen van het RIVM en de GGD voldoet het Frencken College aan de ventilatie-eisen.

 • In alle lesruimtes staan de ramen open. Leerlingen mogen bij koud weer in de klas hun jas aanhouden.

Moeten leerlingen mondkapjes dragen? 

 • Alle leerlingen en medewerkers hebben bij binnenkomst een mondkapje op. Zij dragen dit ten alle tijden als zij zich door het gebouw bewegen, in de hal, op de gangen en in de trappenhuizen. In het klaslokaal en aula mag het mondkapje op de zitplekken af.

Kan mijn kind naar school als hij/zij óf een gezinslid tot een risicogroep behoort?

 • Dat kunnen wij lastig voor u bepalen. We raden u daarom aan om een arts te raadplegen en vervolgens contact op te nemen met de mentor van uw kind. 

Wat gebeurt er als er meerdere besmettingen in één onderbouw klas zijn?

 • Als school bekijken we het individueel tot en met een maximaal aantal positief geteste leerlingen van tegelijkertijd 3 in één klas (als zij in de besmettelijke periode op school zijn geweest). Als het aantal daarboven komt, sturen we de klas naar huis en bepalen we wanneer we de lessen weer op school starten. Aan de klas wordt dan online lesgegeven. In alle gevallen vindt er afstemming plaats met de GGD; het blijft maatwerk.

Wat gebeurt er bij meerdere besmettingen in één bovenbouw jaarlaag?

 • Als er sprake is van een duidelijke clustering, dan gaan de nauwe contacten in quarantaine en gaat het onderwijs op school door. Maar als de besmettingen over de jaarlaag verspreid zitten en er zijn er (tegelijkertijd) 5 of meer, dan gaat de gehele jaarlaag naar huis, krijgt online les en we bepalen wanneer de lessen weer op school starten. Uiteraard alleen als alle 5 leerlingen (of meer) in de besmettelijke periode op school aanwezig zijn geweest.

Heeft u nog vragen? 

Via onze website is meer informatie te vinden.
Voor vragen kunt u terecht bij ons Covid19 Meldpunt covid19@frenckencollege.nl