Veelgestelde vragen over COVID-19

Veel gestelde vragen over COVID-19

Mijn kind heeft klachten

Wat zijn de algemene regels voor kinderen in het voortgezet onderwijs?  

 • Heeft uw kind verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of keelpijn), koorts, benauwdheid en/of (meer dan incidenteel) hoesten? Laat uw kind testen en laat hem/haar thuisblijven tot de uitslag van de test bekend is.  Als u uw kind wilt laten testen, belt u met 0800-1202 of, als uw kind een Digi-D heeft, kan dit online via coronatest.nl.
  Volg de adviezen van de GGD voor thuisblijven in afwachting van de uitslag.

 • Voor advies kunt u dagelijks tussen 8:00 en 20:00 uur bellen met de GGD op telefoonnummer 085-0659906. 

 • Ouder(s)/verzorger(s) geven ziekmeldingen zelf door via onze website.

Met klem vragen wij ouder(s)/verzorger(s) om bij de omschrijving te vermelden wat de reden van ziekmelding is. Dit is niet verplicht maar het kan school wel inzicht geven in de aard van de klachten en daarmee kan de school inspelen op ontwikkelingen bij soortgelijke klachten in een klas. 

Twijfels? 

Op basis van de richtlijnen van het RIVM is een beslisboom ontwikkeld voor ouders van kinderen vanaf circa 12 jaar in het voortgezet onderwijs, studenten in het mbo en hoger onderwijs, werkende jongeren en volwassenen, die mogelijk coronaklachten hebben. Ouders kunnen dit schema gebruiken om te bepalen of een kind wel of niet naar school kan komen. De beslisboom wordt regelmatig aangepast naar aanleiding van nieuwe/vernieuwde regelgeving. Deze beslisboom is gemaakt door BOinK in samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM.

Positief getest

Iemand in huis heeft corona. Wat nu?

 • U hoort van de GGD wat u moet doen

 • Degene met corona gaat in thuisisolatie (dat betekent op een eigen kamer blijven en afstand houden van huisgenoten). Lees de brief met leefregels voor positief geteste coronapatiënten op de website van het RIVM.

 • Alle andere gezinsleden gaan in quarantaine - ongeacht of ze gevaccineerd zijn of niet. De quarantaine duurt 10 dagen. Dat is gerekend vanaf het moment dat zij voor het laatst een tijd dicht in de buurt zijn geweest van degene met corona. Ze kunnen zich na 5 dagen laten testen, ook als zij geen klachten hebben. Als deze test negatief is en ze hebben geen klachten gekregen, mogen ze uit quarantaine. 

 • Wie klachten krijgt laat zich testen. Ook de kinderen kunnen dan getest worden.

Mijn kind is positief getest. Wat nu?

 • Meld een positieve testuitslag altijd via de Covid-19 melding onder het tabblad ouder/ziekte, verzuim en verlof op onze website. Kies optie 4 voor een positieve zelftest uitslag en optie 5 voor een positieve testuitslag bij de GGD.

 • Wanneer uw kind een positieve Covid-19 zelftestuitslag heeft, gaat uw kind in quarantaine en maakt z.s.m. een afspraak bij de GGD. Bij een positieve Covid-19 uitslag via de GGD moet uw kind thuis in isolatie blijven, omdat hij of zij besmettelijk kan zijn voor anderen. Overige huisgenoten moeten ook thuisblijven.
  Zie ook de leefregels van de GGD bij thuisquarantaine.

 • Bij een positieve testuitslag wordt uw kind geacht zijn of haar contacten te informeren met wie hij/zij in de besmettelijke periode nauw contact heeft gehad.

 • Nauwe contacten zijn personen die in de besmettelijke periode langer dan 15 minuten binnen 1,5 meter zijn geweest (of hoogrisicoblootstelling zoals hoesten, niezen, knuffelen en zoenen). 

 • De besmettelijke periode begint 2 dagen voor de start van de klachten. Wanneer uw kind geen klachten heeft wordt uitsluitend de dag van de test gezien als de besmettelijke periode (dus niet 2 dagen terug). 

 • Uw kind mag weer uit isolatie als hij of zij 24 uur geen klachten meer heeft die passen bij COVID-19 én het minimaal 7 dagen is na het begin van uw klachten. Heeft u een verminderde weerstand? Dan mag u pas uit isolatie als u 24 uur geen klachten meer heeft die passen bij COVID-19 én het minimaal 14 dagen is na het begin van uw klachten. Heeft u meer dan 2 weken klachten? Overleg dan met de GGD wanneer u uit isolatie mag.

 • Bent u zonder dat u klachten heeft positief getest? En krijgt u ook geen klachten? Dan mag u uit isolatie 5 dagen na de testafname. Bespreek dit ook altijd met de GGD.

In de klas van mijn kind is iemand positief getest. Wat nu? 

 • Na een positieve testuitslag bij de GGD wordt door de GGD een bron- en contactonderzoek uitgevoerd onder alle mensen waarmee de leerling tijdens de besmettelijke periode contact heeft gehad. Wordt u niet benaderd, dan kunt u ervan uitgaan dat de GGD hier geen aanleiding voor ziet. Wanneer uw kind door middel van een zelftest positief test, is de kans erg groot dat dit ook bevestigd wordt door de GGD. Wij vinden het daarom belangrijk dat alle nauwe contacten direct door de leerling worden geïnformeerd, zodat de niet-beschermde nauwe contacten in afwachting van de testuitslag bij de GGD in quarantaine kunnen gaan. Hiermee hopen we een eventuele uitbraak te voorkomen.   

 • Indien uw kind ondanks alle maatregelen toch nauw contact heeft gehad (langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand) met een medeleerling die positief is getest, dan is het dringende advies om contact op te nemen met de GGD voor een test. Dit kan via het telefoonnummer 0800-2035. Uw kind blijf in afwachting van de testuitslag in quarantaine.

 • Wij adviseren u om 10 dagen na de bekendmaking van een besmetting in de klas extra alert te zijn op gezondheidsklachten bij uw kind, die mogelijk zouden kunnen duiden op besmetting met het Covid-19: Verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), (licht) hoesten, plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping), kortademigheid/benauwdheid verhoging óf koorts boven de 38 graden. Krijgt uw kind een of meer van deze klachten, houdt het dan uit voorzorg thuis en laat uw kind testen.

 • Als u uw kind wilt laten testen, belt u met 0800-1202 of, als uw kind een Digi-D heeft, kan dit online via coronatest.nl. Voor advies kunt u dagelijks tussen 8:00 en 20:00 uur bellen met de GGD op telefoonnummer 085-0659906. Wij adviseren u om dit zeker te doen als uw kind in de betreffende groep zit, waar eerder een besmetting is vastgesteld. Zo kunnen wij eventuele andere besmettingen op school snel in kaart brengen en verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk voorkomen. 

Hoe zit het met de zelftesten?

 • Op basis van het OMT-advies en de verwachte oplopende vaccinatiegraad onder leerlingen, zullen er voorlopig gratis zelftesten beschikbaar worden gesteld voor leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs. Mocht al eerder duidelijk worden dat de inzet van zelftesten niet meer nodig is, dan informeren wij hierover. Ook hoort u tijdig als zelftesten onverhoopt ook later in het najaar nog nodig zullen zijn.

 • Wanneer een leerling volledig beschermd is, hoeft hij/zij zichzelf niet meer 2x per week te testen. Wie verwacht de testen niet te gaan gebruiken, hoeft deze niet mee te nemen.

 • Omdat de vaccinatiegraad van kinderen van 12 jaar en ouder snel toeneemt, komt het extra testadvies voor ‘overige contacten’ ook voor middelbare scholieren te vervallen. Daarmee vervalt het risicogericht zelftesten op school.

 • Het zelftestbeleid is een aanvulling op het landelijk geldende testbeleid en de basisregels. Het zelftesten is géén vervanging van adviezen van de GGD over het bron- en contactonderzoek  en het bijbehorende testbeleid. De zelftesten kunnen niet worden gebruikt als iemand:
  - klachten heeft passend bij corona;

  - een quarantaineadvies heeft (categorie 1- en 2-contacten);

  - terugkomt uit een land waarvoor de quarantaineplicht geldt;
  - een melding heeft gekregen van de Coronamelderapp.  


  In al deze gevallen is het nadrukkelijke advies om via de gebruikelijke routes een testafspraak bij een GGD-testlocatie te maken.

Overige vragen

Waarop zijn de maatregelen tegen verspreiding van Covid-19 op het Frencken College gebaseerd? 

 • Het Frencken College volgt voor de maatregelen de richtlijnen van het RIVM, de brancheorganisatie voor VO-scholen (de VO-Raad), en de lokale GGD.  

Waarom is het Frencken College geopend? 

 • Scholen moeten verplicht open en het Frencken College onderschrijft het belang dat leerlingen zoveel als mogelijk fysiek naar school komen. 

Hoe gaat het Frencken College om met leerlingen die met klachten naar school komen? 

 • Leerlingen die met verkoudheidsklachten bij ons op school komen, worden via de receptie/verzuimcoördinator naar huis gestuurd met het dringende advies zich te laten testen.

 • Bekend met hooikoorts? Deze leerlingen mogen naar school komen met het dringende verzoek indien niet-beschermd minimaal 2x per week een zelftest te doen. Ook dienen zij een briefje bij zich dragen waarop staat dat het kind hooikoorts heeft. Op verzoek kan de leerling dit briefje aan de docent laten zien. Bij hooikoorts is het advies het kind zijn eigen hooikoorts medicatie in te laten nemen. Verminderen de klachten, dan is geen actie nodig. Verergeren de klachten of komen er klachten bij laat het kind testen.

Hoe zit het met de ventilatie in de school? 

 • Volgens de richtlijnen van het RIVM en de GGD voldoet het Frencken College aan de ventilatie-eisen.

 • In alle lesruimtes staan de ramen open. Leerlingen mogen bij koud weer in de klas hun jas aanhouden.

Moeten leerlingen mondkapjes dragen? 

 • Vanaf 25 september 2021 hoeven leerlingen en medewerkers geen mondkapje meer op.

Kan mijn kind naar school als hij/zij óf een gezinslid tot een risicogroep behoort?

 • Dat kunnen wij lastig voor u bepalen. We raden u daarom aan om een arts te raadplegen en vervolgens contact op te nemen met de mentor van uw kind. 

Wat gebeurt er als er meerdere besmettingen in één klas zijn?

 • Er is sprake van een uitbraak als er binnen de school 3 of meer gevallen zijn die gerelateerd lijken te zijn in tijd en plaats. De GGD brengt samen met de school in kaart of er sprake is van een cluster of uitbraak en of er (mogelijk) verspreiding heeft plaatsgevonden op school. Hiervoor doet de GGD epidemiologisch uitbraakonderzoek.
  Het kan dus zo zijn dat er dan tijdelijk online wordt lesgegeven. In alle gevallen vindt er afstemming plaats met de GGD; het blijft maatwerk.

Heeft u nog vragen? 

Via onze website is meer informatie te vinden.
Voor vragen kunt u terecht bij ons Covid19 Meldpunt covid19@frenckencollege.nl