Schoolgids Frencken College > 06 - Het leerlingenstatuut

06 - Het leerlingenstatuut

In het leerlingenstatuut zijn de rechten en de plichten van de leerlingen van het Mgr. Frencken College vastgelegd. Het statuut is hieronder integraal opgenomen.

Een aantal huisregels van de school staat verwoord in het statuut en zijn ook apart terug te vinden op de site. Deze regels worden aan het begin van het schooljaar doorgenomen met de leerlingen. De basis is altijd fatsoen, vertrouwen in mensen en respect voor de ander en de mening van de ander. Als we daarvan uitgaan hebben we een veilige en stimulerende leer- en werkomgeving voor allen die betrokken zijn bij de school.

TitelDatumPopulariteitActiefReacties
6.01 Algemeen
Lees meer
6.02 Klachten, klachtenprocedure en klachtencommissie.
Lees meer
6.03 Het volgen van onderwijs door leerlingen, huiswerk
Lees meer
6.04 Toetsen, proefwerken/ overhoringen en proefwerkweken
Lees meer
6.05 Cijfers en rapporten, bevorderen en doubleren
Lees meer
6.06 Orderegels op school, straffen, schorsing en verwijdering
Lees meer
6.07 Verlof- en verzuimregelingen voor leerlingen
Lees meer
6.08 Buitenschoolse activiteiten
Lees meer
6.09 Vrijheid van meningsuiting, privacy, discriminatie, ongewenste intimiteiten en pesten
Lees meer
6.10 Veiligheid
Lees meer

Populairste artikelen