5.4 Mededelingen voor ouders/verzorgers

5.4 Mededelingen voor ouders/verzorgers

  1. De leiding van de school neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor boeken of kledingstukken die in het gebouw worden achtergelaten. De school aanvaardt ook geen enkele wettelijke aansprakelijkheid voor schade, toegebracht aan of diefstal van bezittingen van leerlingen.

  2. Elke moedwillige beschadiging aan lokalen, muren, meubels e.d. moet door de ouders/verzorgers van de schuldigen worden vergoed.

  3. Berichten aan ouders worden via de e-mail bekend gemaakt. De ouders worden geacht een geldig e-mailadres bij de school bekend te maken.

  4. Door aanmelding of stilzwijgende hernieuwde inschrijving van een leerling voor een nieuw cursusjaar accepteert men en conformeert men zich aan de schoolregels en verplichtingen.

Populairste artikelen