Eindexamenperiode 2021
Gepubliceerd op

Eindexamenperiode 2021

Donderdag 10 juni is een belangrijke dag in deze eindexamenperiode: de eerste geslaagden worden bekend! Hieronder de belangrijkste momenten voor 5 havo en 6 vwo kort op een rij.Periode #1

Het tijdschema is anders dan in een regulier jaar, omdat er dit jaar meer tijd nodig is om de uitslag te bepalen; de slaag-zakregeling is aangepast. In de ochtend en middag overleggen alle examinatoren met elkaar en zij stellen per leerling vast of deze geslaagd is.
Als je nog niet geslaagd bent, word je hiervan vanaf 16.00 uur door je mentor of coach telefonisch op de hoogte gebracht. De mentor/coach plant meteen een gesprekje met je tussen 17.00 en 19.15 uur. Uitzondering: een leerling die nog niet alle examens afgerond heeft en de vakken in tijdvak 1 goed heeft gemaakt en daarmee wél op weg is om alles succesvol af te ronden, wordt niet gebeld.

Met veel plezier maken we op donderdag 10 juni om 17.01 uur hier de geslaagden bekend uit de eerste examenperiode! Gefeliciteerd!

Om 19.30 uur worden de geslaagden op school verwelkomd om hun cijferlijst op te halen. Ook leerlingen die nog niet alle vakken hebben afgerond, halen hun cijferlijst op.Periode #2

Veel leerlingen maken gebruik van tijdvak 2: wij wensen hen nu alvast veel succes met de voorbereidingen voor de examens in CE2 die starten op maandag 14 juni. Zet hem op! De uitslagdag van deze tweede periode is op vrijdag 2 juli.

Periode #3

De laatste ronde! Mocht je nog niet geslaagd zijn en tijdvak 3 benutten voor 1 of 2 herkansingen, dan wensen we je heel veel succes met de examens in CE3 die starten op dinsdag 6 juli. De uitslagdag van deze laatste periode is op donderdag 15 juli.

Diploma-uitreiking 21 juli 2021

We hopen natuurlijk dat zoveel mogelijk van de 255 eindexamenleerlingen op woensdag 21 juli 2021 een bijzondere tijd op de middelbare school kunnen afsluiten. We maken er een mooi feestje van - coronaproof nog altijd.