De MR zoekt Frencken-leerling
Gepubliceerd op

De MR zoekt Frencken-leerling

Het Frencken zoekt een enthousiaste leerling die de Frencken-leerlingen wil vertegenwoordigen in de MR. Tot woensdag 6 november 13.00 uur kun je je opgeven als kandidaat.Wat is de MR?
De MR (medezeggenschapsraad) is een orgaan binnen het Frencken dat meepraat over de besluitvorming op school. De MR bestaat uit 6 personeelsleden van het Frencken (bijvoorbeeld leraren en conciërges), 3 ouders van leerlingen én 3 leerlingen. De MR praat dus namens en voor het personeel, ouders en leerlingen mee over besluiten die op het Frencken worden genomen. Aangezien er op een grote school zoals het Frencken vele besluiten genomen moeten worden, zijn de onderwerpen die bij een vergadering van de MR aan bod komen heel divers. Zo gaat het in de ene vergadering bijvoorbeeld over het stewardproject, Protocol Social Media en het gebruik van digitale hulpmiddelen in de lessen, terwijl het in een volgende vergadering gaat over de jaarbegroting, de overgangsnormen en de schoolgids.

Er wordt echter niet van je verwacht dat je over álle onderwerpen iets zinnigs te zeggen hebt! (maar mag natuurlijk wel…) Als leerling kun je immers weinig kwijt over een jaarbegroting, maar jouw mening over bijvoorbeeld een aanpassing in de schoolregels wordt zeer gewaardeerd!

Dat is namelijk de reden waarom er leerlingen onderdeel uitmaken van de MR; om vanuit het perspectief van de leerlingen een zo nuttig mogelijke bijdrage te leveren over de besluiten die op school genomen worden.

Is de MR wat voor jou?
Als lid van de medezeggenschapsraad…

…weet je goed wat eronder de leerlingen van het Frencken speelt en ben je in staat om dit tijdens een vergadering duidelijk onder woorden te brengen

…kun je je medeleerlingen goed vertegenwoordigen (je zit er in de medezeggenschapsraad niet voor jezelf, maar namens de leerlingen)

…vind je het niet erg om te lezen (als voorbereiding op een vergadering moet je soms wel 40 pagina’s lezen over de onderwerpen die besproken gaan worden)

…vind je het leuk om mee te praten over de diverse besluiten die op school worden genomen en

…lijkt het je mooi om van het Frencken een nóg betere school te maken!

Dus, lijkt het je wat? Wij, Irene en Stan, zitten nu voor het tweede jaar in de MR en wij werken graag met je samen. Het MR-werk is leuk en leerzaam werk om te doen, maar tegelijkertijd is het ook belangrijk werk om te doen; je levert immers een nuttige bijdrage aan de besluitvorming op school.

Als je geïnteresseerd bent of nog vragen hebt, dan kun je contact opnemen met mevrouw Van Hees of een mail sturen naar Irene Schoonhoff (6 vwo) Stan van Orsouw (5 vwo). Zie ook de mail die je daarover hebt ontvangen.

Let op: je kunt je interesse kenbaar maken tot woensdag 6 november 13.00 uur.