HUISWERKREGELS

Huiswerk is en blijft een essentieel onderdeel van het onderwijs- en leerproces, waarvan het belangrijk is dat je het maakt en leert. We blijven het daarom belangrijk vinden dat erop toegezien wordt.
Hierbij de algemene schoolbrede afspraken die we met betrekking tot het huiswerk hebben gemaakt:

1. Verantwoordelijkheid

Op het Frencken vinden we het belangrijk dat elke leerling verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen huiswerk. De docent kondigt het huiswerk aan in de les en zet het in Magister. Wanneer het huiswerk onverhoopt niet in Magister is opgenomen of door een technische storing uit Magister is verdwenen, is dat geen reden om het huiswerk niet uit te voeren.

2. De docent controleert het huiswerk

Wanneer de docent vindt dat je huiswerk niet in orde is, noteert de docent dit in Magister. De docent mag en kan daar vervolgens bepaalde gevolgen aan verbinden. Dat is aan de docent.

3. Je docent monitort je huiswerkgedrag

Je docent bepaalt (indien gewenst in overleg met je mentor) of het nodig is om met jou in gesprek te gaan over je huiswerkgedrag. De docent kijkt daarbij naar je resultaten, je gedrag, je inzet en je ontwikkeling in de tijd. Je docent bepaalt welke maatwerkafspraken hij/zij met je maakt. Eventueel kunnen ook je ouders of je mentor/coach bij het gesprek betrokken worden.

4. Verlengde lesdag

Vanaf de herfstvakantie bekijkt de mentor/coach regelmatig of je volgens de normen op overgaan staat of onverhoopt op zittenblijven staat. Als je op zittenblijven staat, zul je opgeroepen worden voor een gesprek. De mentor kijkt naar je huiswerkgedrag en je inzet en beslist samen met je ouders of je vanaf dat moment deel gaat nemen aan de verlengde lesdag. Bij de verlengde lesdag zijn vakdocenten aanwezig die je extra ondersteuning kunnen bieden. Zodra je resultaten weer beter zijn (d.w.z. volgens de normen sta je op overgaan), kun je de verlengde lesdag weer loslaten.

5. Boeken/spullen niet bij je aan het begin van de les

Wanneer je aan het begin van de les je spullen (inclusief een opgeladen Chromebook) niet bij je hebt, hanteren we de maatregel dat je een aantekening krijgt. Bij een aantekening moet je je de volgende ochtend om 8.00 uur melden. Leerlingen uit de onderbouw die uit het buitengebied komen en ver moeten fietsen, kunnen in plaats van 8.00 uur melden er ook voor kiezen om in de herfst/winterperiode een uur langer op school te blijven. Deze maatregel werkt goed en blijven we hanteren. Omdat een nieuw schooljaar met wellicht nieuwe vakken en een nieuw rooster altijd even wennen is, gaat deze regel pas in 2 weken na de start van het schooljaar, te weten vanaf maandag 2 september 2019.