Directie


 

 drs. P. Kokke

rector, bestuurder, algemene leiding

 

 
W.J.A. Janssen Med.

conrector klas 1 en 2;
Public Relations;
contact met basisonderwijs;
leerlingenzorg

 

drs. F.A.A. van Damme

conrector havo 3 t/m 5;
huisvesting;
contacten met vmbo/hbo-scholen;
examensecretariaat


R. Schuurmans Med 

conrector vwo 3 t/m 6;
internationalisering, interne zaken

Leerjaarcoördinatoren

Onderbouw

 

Bovenbouw


Brugklas 1

dhr. B.B.T. van Orsouw

 


Havo klas 4

dhr. R. van Haaren
Brugklas 2

mw. H. van den Heijkant 

 


Havo klas 5
dhr. drs. S. van Boxtel 

Havo klas 3
mw. R. verhoeven 

 


VWO klas 3 en 4
mw. M. Scheele 
    Dhr. Jaquet


VWO klas 5 en 6
dhr. drs. R.W. Jaquet

Raad van Toezicht
De rector is als voorzitter van het éénhoofdige College van Bestuur het bevoegd gezag van de Stichting Mgr. Frencken. De Raad van Toezicht ziet toe op een adequaat besturen van de school.

De voorzitter van de Raad van Toezicht is mevr. dr. D. Verschuren, p/a postbus 506, 4900 AM Oosterhout.

Klik hier voor de complete namenlijst van de raad van toezicht.

(Neven)functies RvT en CvB mei 2018

 

 

 

 

 

 


Postadres
Postbus 506
4900 AM Oosterhout N-Br

Bezoekadres
Slotlaan 40
4902 AE Oosterhout N-Br

E-m@il
info@frenckencollege.nl
ontwerp en realisatie SchoolMaster BV