Nieuwbouw Nieuws

 

Beste ouders en leerlingen,


Het is zover !

U heeft ongetwijfeld al eerder en wellicht ook vandaag ook uit de pers vernomen van de (ver)nieuwbouw plannen van het Mgr.Frencken College.  Het Frencken gaat een modern, licht, duurzaam en ruim nieuw gebouw krijgen! De architect en aannemer zijn inmiddels bekend en de plannen zijn al in een vergevorderd stadium. Dit alles nog wel onder het voorbehoud dat de Gemeenteraad van Oosterhout op 24 oktober 2017 akkoord moet gaan  met het te verstrekken extra budget.

Omdat gisteren 10 oktober 2017 de Gemeenteraad geïnformeerd is en er niet langer een embargo ligt op de plannen willen wij deze heel graag en z.s.m. met u, met jullie  delen.

Zo spoedig mogelijk na dinsdag 24 oktober, de dag waarop de  Gemeenteraad een definitieve uitspraak doet,  zullen wij een of meerdere voorlichtingsbijeenkomsten organiseren. U krijgt dan uitgebreid te horen wat er allemaal staat te gebeuren in de komende 2 jaar op en rond het Frencken.

Bijgevoegd vindt u het artikel uit de Stem van vandaag.

Met vriendelijke groet,

Pharailda Kokke

rector

BNdeStem 11-10-2017


Postadres
Postbus 506
4900 AM Oosterhout N-Br

Bezoekadres
Slotlaan 40
4902 AE Oosterhout N-Br

E-m@il
info@frenckencollege.nl
ontwerp en realisatie SchoolMaster BV