Huisregels 2017-2018

Huisregels 2017-2018

 

Huisregels 2017-2018 

Op een school waar veel mensen samenwerken zijn afspraken nodig om ervoor te zorgen dat iedereen zich thuis voelt en dat de omgeving veilig en ordelijk is. Samen zijn we verantwoordelijk voor een veilige en ordelijke leer-, werk- en leefomgeving. Hieronder staat een aantal praktische, dagelijkse afspraken. De overige afspraken kun je vinden in hoofdstuk 6 van het leerlingenstatuut in de schoolgids. De volgende regels vinden wij op het Frencken heel normaal. Wij gaan ervan uit dat deze huisregels worden nageleefd omdat dit zorgt voor duidelijkheid en rust in de school. 

Jassen 

Jassen in je kluisje of aan de kapstok. 

Schoolpasje 

Er wordt van je verwacht dat je altijd je schoolpasje bij je hebt. Zonder pas kun je geen gebruik maken van de computers in de mediatheek. 

Eten en drinken 

Eten en drinken tijdens de pauzes of tijdens tussenuren kan in de aula, de ruimte bij de kluisjes, het D-café (klas 1 + 2) of op het buitenterrein achter de aula. Je eet, drinkt of snoept niet in de klaslokalen, niet in de mediatheek en niet in de gangen. Je gebruikt geen kauwgom in de lessen. 

Roken 

We zijn een rookvrije school voor leerlingen. Zowel in het gebouw als buiten op het terrein van de school mag niet gerookt worden. Wanneer je toch op school rookt, volgt een sanctie in de vorm van een uur corvee diezelfde dag na je laatste lesuur. Wanneer het gedrag zich herhaalt, kan de conrector overgaan tot schorsing. 

Verlaten van de school tijdens pauzes en tussenuren 

Leerlingen van klas 5H/5V en 6V mogen in de pauze en tussenuren het schoolplein verlaten. Leerlingen uit de 4e klassen mogen het schoolplein alleen verlaten als er sprake is van 2 of meer tussenuren. Leerlingen uit de onderbouw klas 1 t/m 3 mogen het schoolgebouw tijdens pauzes en tussenuren niet verlaten. 

Studienissen 

Je mag tijdens tussenuren de studieruimtes gebruiken om in stilte te studeren. Het zijn echter geen pauzeplekken. Tijdens de pauzes is het daarom niet toegestaan om in de studieruimtes en/of de gangen te verblijven. 

School-stewards 

Gezamenlijk zijn we verantwoordelijk voor een schone en opgeruimde school. Daarvoor lopen tijdens de pauzes, onder verantwoordelijkheid van een conciërge, in tweetallen stewards in de gangen, de aula’s en op het plein. Dit zijn leerlingen uit klas 4h en 4v die toezien op het schoonhouden van de aula’s/gangen en het plein. Stewards gaan voor de pauze 10 minuten eerder uit de les en komen na de pauze 10 minuten later weer de les in. Als je wordt aangesproken door een steward wordt van je verwacht zijn verzoek op te volgen. Wanneer je na 3x aangesproken te zijn door de stewards ervoor kiest de vraag niet op te volgen, ontvang je een registratie en moet je je melden bij de conciërge. Je kiest dan voor een uur corvee diezelfde dag.

 

Social media 

Het Frencken heeft een protocol voor het gebruik van social media. Dit protocol is te vinden op onze website. Van alle leerlingen wordt verwacht dat zij zich gedragen volgens de gedragslijnen zoals vastgelegd in het protocol. Dit betekent o.a. dat het voor leerlingen niet is toegestaan om zonder toestemming van de docent tijdens de les foto-, film- en geluidsopnames te maken en op social media te zetten.

 

Te laat komen 

De school begint om 8.25 uur. Je bent te laat als je niet voor 8.25 uur de centrale ingang hebt betreden. Je bent ook te laat als je tijdens het eerste lesuur na 8.30 uur de klas in wilt. Je haalt dan een te-laat-briefje bij de receptie. Indien er volgens de verzuimcoördinator sprake is van onwettig verzuim meld je je de volgende schooldag om 8.00 uur bij de receptie. Tijdens de andere lesuren ben je te laat wanneer de docent dit aangeeft. De docent registreert dit in Magister en je meldt je de volgende schooldag om 8.00 uur bij de receptie. 

Fietsenstalling 

Wanneer de fietsen aansluitend aan elkaar in de rekken worden gezet, is er plaats voor alle fietsen. Het plaatsen van de fietsen in de rekken is belangrijk daar de kans op beschadiging van andere fietsen door omvallen dan beperkt wordt. Om het plaatsen van de 1360 fietsen geordend te laten verlopen hebben we de volgende spelregels: - Leerlingen van klas 1 plaatsen hun fiets in de rijen die zijn aangegeven met het bordje klas 1. - De overige klassen sluiten op aanwijzing van de conciërges aan in de andere vakken. Leerlingen van klas 2 tot en met 6 die een fiets hebben met dikke banden, brede sturen of manden zetten hun fiets gelijk bij binnenkomst van de fietsenstalling aan de rechterkant, is die ruimte vol dan worden de fietsen geplaatst bij de bromfietsstalling. - Het is niet toegestaan je fiets tegen de hekken of poorten te plaatsen. - Fietsen die verkeerd staan krijgen gedurende de eerste 4 weken van het schooljaar een oranje bandje om alertheid te creëren m.b.t. het juist plaatsen van de fiets. Daarna worden verkeerd geplaatste fietsen door de conciërges vastgezet en moet je je melden bij de conciërge. - De school is niet aansprakelijk voor schade aan of diefstal van (brom)fietsen en scooters.


Postadres
Postbus 506
4900 AM Oosterhout N-Br

Bezoekadres
Slotlaan 40
4902 AE Oosterhout N-Br

E-m@il
info@frenckencollege.nl
ontwerp en realisatie SchoolMaster BV