Vecon Business School

Het MFC is sinds schooljaar 2015-2016 een VECON Business School

De sectie M&O is in september 2015 gestart met de VECON Business School voor het Mgr. Frencken College. VECON is de vereniging voor economie en management & organisatie (M&O) docenten en deze vereniging stelt een certificaat beschikbaar voor leerlingen die naast het vak M&O extra verdieping en verbreding volgen. De VECON BUSINESS SCHOOL heeft als missie zoveel mogelijk leerlingen via het onderwijs vertrouwd te maken met de economische aspecten die in de maatschappij verweven zijn, ze in staat te stellen hun talenten te ontplooien en hun ondernemendheid en ondernemerschap te vergroten.

Een school met het certificaat VECON BUSINESS SCHOOL investeert in talentontwikkeling van leerlingen. Daarmee kan worden bereikt dat het kiezen voor het profiel E&M of het vak M&O een positieve keuze wordt. Door de extra modules wordt de aansluiting met dat vervolgonderwijs beter. Niet alleen hebben de leerlingen extra kennis en vaardigheden verworven, ze zijn ook actief betrokken bij de stof en hebben bewust gekozen voor extra's. We starten alleen op de havoafdeling, zodat eigen gezicht havo meer vorm krijgt.

Dit houdt in dat 3-havoleerlingen naast het vak M&O ook nog kunnen kiezen voor VECON Business School. Ze volgen dan 1 uur extra les in 4 havo. Het programma ziet er als volgt uit:

Plazachallenge.

Boekhouden.

Opstarten van een eigen bedrijf onder begeleiding van Jong Ondernemen. Hier wordt in groepjes van 5 tot 7 leerlingen een eigen onderneming gestart, ze ontvangen een eigen Kamer van Koophandel nummer, bankrekeningnummer, online boekhoudprogramma en gaan vervolgens inkopen en verkopen. Na 10 maanden sluiten ze hun bedrijf af met een financieel jaarverslag. Dit traject loopt dus door in 5 havo en geldt dan tevens als hun profielwerkstuk.

Indien de leerling dit en tevens de opdrachten uit het reguliere M&O programma voldoende afsluit dan behaalt de leerling een individueel VBS-certificaat.

Dit unieke programma zorgt ervoor dat excellente havoleerlingen met interesse in ondernemerschap zich op het Mgr. Frencken College al kunnen voorbereiden op hun vervolgstudie.


Postadres
Postbus 506
4900 AM Oosterhout N-Br

Bezoekadres
Slotlaan 40
4902 AE Oosterhout N-Br

E-m@il
info@frenckencollege.nl
ontwerp en realisatie SchoolMaster BV