Directie


 

 drs. P. Kokke

rector, bestuurder, algemene leiding

 

 W.J.A. Janssen Med.

conrector klas 1 en 2;
Public Relations;
contact met basisonderwijs

 

drs. F.A.A. van Damme

conrector overige klassen;
buitenles activiteiten;
contacten met vmbo-scholen;
examensecretariaat


drs. H.M.C.M. van den Wildenberg

conrector;
interne organisatie / personeelsbeheer

Leerjaarcoördinatoren

Onderbouw

 

Bovenbouw

Dhr. van Orsouw


Brugklas 1

dhr. B.B.T. van Orsouw

  Mevrouw Kool


Havo klas 4

mw S.KoolMevr. de Raadt


Brugklas 2

mw. H. de Raadt

  Dhr. Franssen


Havo klas 5
dhr. J.T.P.B. FranssenMevr. Verhoeven


Havo klas 3
mw. R.H.M. Verhoeven

 


VWO klas 3 en 4
dhr. drs. S. van Boxtel
    Dhr. Jaquet


VWO klas 5 en 6
dhr. drs. R.W. Jaquet

Raad van Toezicht
Per 1 augustus 2007 kent de school een nieuwe bestuursstructuur en werken we met een College van Bestuur en een Raad van Toezicht.

De rector is als voorzitter van het éénhoofdige College van Bestuur het bevoegd gezag van de Stichting Mgr. Frencken. De Raad van Toezicht ziet toe op een adequaat besturen van de school.
De voorzitter van de Raad van Toezicht is de heer R.G.A.M. Oomes, p/a postbus 506, 4900 AM Oosterhout.

Klik hier voor de complete namenlijst van de raad van toezicht.

Postadres
Postbus 506
4900 AM Oosterhout N-Br

Bezoekadres
Slotlaan 40
4902 AE Oosterhout N-Br

E-m@il
info@frenckencollege.nl
ontwerp en realisatie SchoolMaster BV